Hindustani sangeet(Dr. Ambika kashyap )

Adhunik hindi upnyas (Dr. Amandeep kaur)

Mahadevi verma (Dr. Amandeep kaur)
Safety issues of women in sports(Dr. Meenakshi gupta)
Mahila Sahitya (Dr. geetu khanna)
Bhartiya sangeet and sanskriti( Dr. Mandeep kaur)
Ganga ki sanskriti swar lehriyan(Dr. Mandeep kaur)
Mahatma gandhi(Dr. Shabnam bharti)
Sant sahitya (Dr. Shakti bhudhiraja)
Saraswati dhara(Dr. Laxmi Gupta)
Dalit sahitya (Dr. geetu khanna)
Bhartiya sanskriti ( Dr. geetu khanna)
Analyzing urban sprawl of chandigarh (Dr. suman devi)