Tree plantation on 550 Parkash Utsav of Guru Nanak Dev Ji