Akbar (Mrs. sharmila poonia)
Chikitsa kshetra (Dr. Amita redhu)
Dhuni (Dr. Gurjinder kaur)

Khidkiya (Dr. Gurjinder kaur)

Krishna sobti (Dr. Anita kaliya)
Kumar krishan (Dr. Anju bala)
Land revnue system (Mrs. Gurvinder kaur)
Shodha Prabha (Dr. Anubha jain)
Suhajvadi (Dr. Gurjinder kaur)
Women rights (Ms. neha)