Covid -19 (Mrs. babila chauhan and Mrs. Anuradha)
Enterpreneurship (Dr. Sandeep reen)
Guru nanak bani (Ms. yogeeta chandel)
Jap bani (Mrs. Ramanjot kaur)
Kabir (Dr. Mandeep kaur)
Motivated,energised and capable faculty (Mrs. karam jeet kaur)
Sant meera (Dr. Mandeep kaur)
Vinoba bhave (Mrs. monika chopra)