1857 Revolt (Dr. sharmila poonia)
Ashmat (Dr. Gurjinder kaur)
Ashmat (Dr. sukhwinder kaur)
Green, white and blue (Mrs. babila chauhan)
Guru nanak dev ji (Dr. laxmi Gupta)
Hindi bhasha (Dr. Geetu khanna)
Krishna sobti (Dr. geetu khanna)
Nature of revolution of 1857 (Mrs. Gurvinder Kaur)
Parghat bhay (Dr. sukhwinder kaur)
Praghat bhay (Dr. Gurjinder kaur)
Samkalin (Dr. amandeep kaur)
Samkalin sahitya (Dr. Amandeep kaur)
Samkalin sahitya (Dr. Shakti budhiraja)
Samkalin sahitya (Dr. Anju bala)
Samkalin (Ms. Sandeep kaur)
Vashvikaran (Dr. Anju Bala)